Poděkování

Za naší chovatelskou stanici, bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakkoli podílely na vzniku těchto webových stránek . Samozřejmě bychom rádi poděkovali i našim zvířatům, bez kterých by nebyl důvod stránky tvořit a především by bez nich byl náš život pochmurný a prázdný. 
Poděkování patří i každému, kdo naše stránky navštívil a speciální poděkování pak těm, kteří je dočetly do konce.  
Jmenovité poděkování pak patří: 

                                                                 Markétě Rázgové.
 Za vyčerpávající informace, kontrolu pravdivosti použitých údajů a především za skvělou péči a                                                                    přístup k našim zvířatům

                                                                  Fotografům
Za vytváření obrazových oznámení pro naší CHS, poskytnutí fotek a mnoho dalšího.

                                                              Majitelům našich odchovů
                                    Za péči a lásku, kterou poskytují našim chlupatým dětem.

                            Spolupracujícím chovatelům a spolkům na pomoc zvířatům v nouzi
                   
 Denise Pečar, Simoně Štěpánkové, spolku Pes Nejvěrnější Přítel, spolku Fordogs,                                                              Denise Rečkové a mnoha dalším. 
                                                                       
                                                       
                                                                     Všem rozhodčím 
                                        Za jejich práci a krásné a spravedlivé posudky našich psů.

                                                    

   Všem přátelům, lidem kteří nám fandí a podporují nás, největší dík pak patří, každému kdo miluje svého psa a věnuje mu maximální pozornost a péči. 


       Děkujeme!